Supervisiescholing

Supervisiescholing wordt aangeboden in samenwerking met
Grieteke Pool. Beiden zijn we klinisch psycholoog, (leer)supervisor, (leer)therapeut en docent binnen opleidingen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog. We hebben ruime ervaring met het opleiden van supervisoren.
We sluiten aan bij de ontwikkelingen van het onderwijs in de (klinische) psychologie en psychotherapie, zoals het competentiegerichte opleidingsmodel.

Doelstelling

Professionals didactisch bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding. Tevens wordt aandacht besteed aan het begeleiden van andere leerprocessen. Centraal staat supervisie als didactische methode en een persoonsgerichte benadering. Dat betekent enerzijds aandacht voor verschillen in leer- en doceerstijlen van supervisanten en anderzijds aandacht voor de supervisor als persoon en het belang van de relatie met de supervisant.

Opleiding

Sinds 2007 wordt in Groningen een cursus gericht op het geven van supervisie, werk- en praktijkbegeleiding aangeboden.
De eerstvolgende cursus start in het cursusjaar 2018/19. meer

Bijscholing

Op aanvraag bieden we bijscholing voor supervisoren ‘in company’ aan. Omvang en inhoud in overleg.
We gaven twee keer in eigen beheer een bijscholingsdag voor ervaren psychotherapiesupervisoren. Bij voldoende belangstelling kan deze in 2018 opnieuw georganiseerd worden. meer

Supervisie over supervisie

Supervisie over supervisie is vereist voor registratie in het NVP-register voor supervisoren psychotherapie; deze wordt zowel individueel als in de vorm van groepssupervisie aangeboden. meer

Via het aanklikmenu links komt u bij nadere informatie over bovengenoemde activiteiten.