Psychotherapie, Leertherapie, Supervisie en Coaching

Maart 2018: De praktijk is voor onbepaalde tijd gesloten. Alleen supervisiescholing vindt doorgang onder leiding van Grieteke Pool

Psychotherapie

Ik ben vrij gevestigd als cliëntgericht psychotherapeut. U kunt bij me terecht met een breed scala van klachten, als u bereid bent naar uzelf te kijken en samen met mij uit te zoeken hoe u meer in contact met uzelf kunt komen.

Leertherapie

Ik geef leertherapie aan collega’s in opleiding tot een beroep in de hulpverlening. Hierbij staat het eigen proces van de leercliënt centraal. Deze kan zowel persoonlijke problemen als werksituaties inbrengen. Het in contact komen en blijven met de eigen gevoelsbelevingen wordt o.a. bevorderd met behulp van het focussen, zoals ontwikkeld door Gendlin.

Supervisie

Ik geef supervisie over traumabehandelingen en cliëntgerichte psychotherapie. Deze heeft een persoonsgericht karakter. Er is veel aandacht voor het hanteren en benutten van de eigen emotionele reacties van de therapeut. Er wordt ondermeer gewerkt met opnames van therapeutische gesprekken en rollenspel.

Coaching van hulpverleners

Op basis van de expertise ontwikkeld op bovenstaande terreinen bied ik coachings- trajecten aan voor hulpverleners die om psychische redenen uitvallen op het werk of waarbij dat dreigt. Een coachingstraject wordt in principe aangegaan voor 10 sessies. Op basis van een eerste gesprek besluiten partijen of ze deze serie van 10 gesprekken aangaan. Het is mogelijk om in onderling overleg het traject te verlengen met opnieuw 10 gesprekken.

 

 

Marijke Baljon (1948-2019)

Klinisch Psycholoog, leertherapie, supervisie en coaching Groningen