Contactgegevens

Drs. M.C.L. Baljon

Psychotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed door de ziektekostenverzekering.
Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars voor basisgeneralistische èn gespecialiseerde GGZ.

Zelf betalers, supervisie en leertherapie: € 90 – € 110 per sessie van 45 minuten
Coaching in opdracht van de werkgever: € 125 per sessie van 60 minuten
Bij afmelding op de dag van een afspraak kan € 50 in rekening gebracht worden

Wachttijd: INTAKE  mogelijk vanaf april 2018
START behandeling mogelijk vanaf tweede helft april 2018

zie ook: www.psychotherapie-gilde.nl

bijgewerkt op 01-10-2017

MBaljonKwaliteitsstatuut

Klachten

Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mijzelf bespreekt. Als dat niet lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP. http://www.lvvp.info of van de NVP: http://www.psychotherapie.nl/217055273/Klachtenregeling
Als BIG-geregistreerde val ik onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen gemeld worden bij het regionaal tuchtcollege. www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl