Opgaveformulier

[contact-form to=”info@psychotherapie-pool.nl” subject=”Opgave supervisiecursus”][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”1″][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Geboortedatum” type=”text”][contact-field label=”Adres” type=”textarea”][contact-field label=”Telefoonnummer” type=”text”][contact-field label=”Werkplek” type=”text” required=”1″][contact-field label=”BIG registratietype” type=”radio” options=”GZ,KP,Psychotherapeut,Psychiater,Arts,Anders”][contact-field label=”BIG registratienummer” type=”text”][contact-field label=”Aantal supervisanten dat je tijdens de cursus minstens 1 maal per 14 dagen ziet (groepssupervisie kan ook)” type=”text”][contact-field label=”In welke context zie je ze?” type=”textarea”][/contact-form]

Het cursusgeld, €1350,-,  s.v.p. een maand voor aanvang van de cursus overmaken op banknr: NL06ASNB0707313414  t.n.v. G.Pool, Psychotherapie en Supervisie, te Bedum. Inlichtingen: info@psychotherapie-pool.nl