Opgaveformulier

Het cursusgeldĀ  wordt een maand voor aanvang overgemaakt op giro: NL97INGB0004331361 t.n.v. Marijke Baljon, Psychotherapie en Coaching, te Groningen.