Opleiding voor supervisoren

Onze supervisorenopleiding sluit aan op de psychotherapiesupervisorenregisters van de NVP en de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP, voorheen VCgP).

De eerstvolgende cursus start bij voldoende belangstelling in het najaar van cursusjaar 2018/19
Tijd en data: vrijdagen, data worden nader bekend gemaakt
Plaats: Kloosterstraat 4, 9717 LD Groningen

Inlichtingen: info@psychotherapie-pool.nl, tel. 0031-6-41151648
Opgave: via het opgaveformulier
Kosten: € 1350,-

Doelgroep : Ervaren BIG-geregistreerde psychotherapeuten, GZ-psychologen, Klinisch psychologen, psychiaters en na overleg anderen, die supervisie (gaan) geven aan werkers in de GGZ en aan collega’s in opleiding.

Accreditatie Opleiding tot supervisor:
NVP, VPEP, en NIP-eerstelijn
Voor herregistratie: VPEP: 10 dagdelen; NVvP: 30 uur; FGZPt: 30 uur

Deelnemingsvoorwaarde: Tijdens de cursus dient supervisie of een gelijkwaardige op leren gerichte begeleiding gegeven te worden. Het gaat er om dat je tijdens de cursus relevant praktijkmateriaal hebt, zodat we de supervisanten en hun proces kunnen volgen en bespreken in het practicum.

Doelstelling: Professionals didactisch bekwamen in het geven van persoonsgerichte supervisie en werkbegeleiding aan collega’s in opleiding. Tevens wordt aandacht besteed aan het begeleiden van andere leerprocessen.
Omvang: 30 uur, 10 bijeenkomsten van 3 uur.

Supervisie over supervisie: We bieden een serie van 10  bijeenkomsten groepssupervisie over supervisie (SOS) aan. Deze worden na afloop van de cursus eens per maand georganiseerd, in overleg met de deelnemers. Hiermee wordt voldaan aan de  vereisten voor ‘supervisie over supervisie’ voor inschrijving in het NVP-register voor psychotherapie-supervisoren. Kosten: € 750,-

Docent: Grieteke Pool, klinisch psycholoog-psychotherapeut en erkend (leer)supervisor NVP en VPEP.  E-mail: info@psychotherapie-pool.nl

Literatuur:

 • Beunderman, R., Colijn S., Geertjens, L. & F.M.B. van der Maas (2016). Theorie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom .
 • N. Ladany, M.L. Friedlander, M.L. Nelson (2005) Critical events in psychotherapy supervision, an interpersonal approach. Washington DC: APA
 • Klapper, wordt verstrekt

Reacties van cursisten:

“Door de samenstelling van de groep was het mogelijk om te leren van heel verschillende mensen, met hun eigen theoretische achtergrond en hun eigen persoonlijkheid. Ik heb dit als zeer leerzaam ervaren”. 

”Het was een mooie en goede cursus, ik heb veel geleerd. Dank voor de prettige, professionele en doortastende manier waarop je ons hebt geleid. Er zijn denk ik maar weinig mensen die zich zo diepgaand in ‘superviseren’  hebben verdiept”.

Thema’s per sessie :

 1. Kennismaking
 2. Contractering; leerstijlen
 3. Interactionele benadering; metacommuniceren.
 4. Groepssupervisie; parallelprocessen; eigen gevoelens benutten
 5. Schaamte; culturele facetten.
 6. Het persoonlijke, gender
 7. Beroepsethiek
 8. Evalueren en beoordelen
 9. Zorg en zelfzorg
 10. Afronden van leerprocessen.