Bijscholing voor supervisoren

Supervisoren-bijscholing ‘De supervisor als persoon’

Geschikt voor herregistratie supervisorenregister NVP

Datum: nader te bepalen dag in 2018/2019
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Centrum “de Oranjerie”
Kloosterstraat 4,
9717 LD Groningen
Kosten
: € 330 inclusief literatuur & lunch

Inlichtingen: info@psychotherapie-pool.nl;  tel. 0031-6-41151648

Aanmelding  via het opgaveformulier op deze website

Doelgroep
Supervisoren met een wens tot herregistratie Supervisorenregister NVP en andere supervisoren die zich willen bijscholen.

Doelstellingen
– Reflectie over de eigen stijl van supervisie geven
– Oefenen en elkaar feedback geven, a.d.h.v. ingebrachte supervisie-casuïstiek
– Het leren signaleren en hanteren van stagnaties in het leerproces

Onderwerpen

– De taak & rol van de supervisor als instrument voor het supervisieproces: wat kom je daarbij tegen bij de supervisant en bij jezelf
– Denken vanuit didactisch proces: leerdoelen & feedback geven
– Het hanteren van interactie & relatiebreuken binnen supervisie
– Evalueren & concluderen a.d.h.v. leerdoelen van de supervisant, mede in het licht van vereisten vanuit de opleiding
– Punten en vragen, die aan de orde komen vanuit de deelnemers

Docenten
Marijke Baljon en Grieteke Pool

Accreditatie
NVP in het kader van de herregistratie supervisoren psychotherapie
Accreditatie: FGZPt: 5 uur en VCgP: 2 dagdelen; NVvP is aangevraagd

Literatuur
Marijke Baljon (2014). Psychotherapiesupervisie als dialectisch proces,Tijdschrift voor psychotherapie, 40-02, 93-120